The Complete Musician – mitt konstnärliga motto från barockens era, musikern som förutom spelar, sjunger och dirigerar även komponerar.

Yes, we all need hope, komponerad av Johanna Almark, signatur för Climate Aid Finland. Ett flertal av Finlands mest namnkunniga artister och Joensuu stadsorkester förenas under Johannas ledning. Videon publicerades på FNs Internationella dag för biologisk mångfald 2021.

– – är videon ett sätt för musikerna att skrida från ord till handling i Greta Thunbergs anda.
Läs HBLs intervju med Johanna
Foto: Niklas Tallqvist

Johanna Almark är i sin egenskap av tonsättare, kapellmästare, körledare, sångare och violinist en av Finlands mest mångsidiga tonkonstnärer

kapellmästare & kompositör

Den stora konserten för klimatet Climate Aid Finland i november 2019 innebar upptakten till en nytt, intensivt skede i Johanna Almarks karriär. Almark utsågs i avtackningsceremonierna till “klimatöverkapellmästare”. Climate Aid fick sin uppföljelse våren 2021 i musikvideon Yes, we all need hope där Almark står för musiken och klimataktivisten Greta Thunberg för texten. Ett flertal av Finlands främsta artister inom såväl klassisk som popmusik, rap och traditionell jojk medverkar på videon, så även Joensuu stadsorkester under Almarks ledning.

I augusti 2021 debuterade Johanna Almark i trippelrollen som tonsättare, kapellmästare och sopransolist med Oulu Sinfonias stråkorkester. Vid konserten uruppfördes Almarks Stormvarning. 

Stormvarning ingick även i Kuopio stadsorkesters konsert i april 2022. 

I september 2021 uruppförde Wegelius kammarstråkar under Almarks ledning hennes stycke för stråkar Who’s there?

I december 2021 dirigerade Almark Vasa stadsorkester i ett program som innehöll, förutom uruppförandet av hennes verk Julovertyr, även hennes nya för allsång ämnade arrangemang av julsånger med symfoniorkester. Notmaterialet till dessa publiceras av förlaget Fennica Gehrman under 2023.

I maj 2022 verkade Almark som konstnärlig ledare och kapellmästare för den av Svenska kulturfonden arrangerade konsertturnén Barn igen. Förutom specialbeställda alster av flera arrangörer omfattar produktionen – som blir skiva våren 2023 – även nykomponerad musik av Almark: ett sjunget Festtal och Pristagarnas festmarsch.

I oktober 2022 färdigställde Johanna musiksagan med vattentematik Aqua mater till texter av Heta-Elena Heiskanen. Almark dirigerar St.Mickel stadsorkester och de lokala musikklassernas körer i uruppförandet av musiksagans första del hösten 2023. Ensemblerna vid Östra Helsingfors Musikinstitut tar ävenså upp musiksagan på repertoaren. Om uruppförandet av musiksagans andra del förhandlas för tillfället med en större symfoniorkester.

I mars 2023 dirigerar Johanna Mellersta Österbottens Kammarorkester i Konsttestarna-konserter.

I maj 2023 uruppför Finska Kammarorkestern Almarks arrangemang av musik av Lasse Mårtenson vid festivalen Musik vid havet i Ingå.

I augusti 2023 uruppför blåsmusiker ur Finska kammarorkestern Almarks musiksaga för sjungande berättare och blåskvintett vid festivalen Sommarkonserter i Ekenäs.

I augusti 2023 blir det premiär för monologoperan Orlando på Åland Opera Festival. Almark skriver musik för den egna rösten samt en instrumentalensemble på sju personer.

Den av Almark grundade Jammarkören har uruppfört flera av sin konstnärliga ledares verk, såsom den omfattande sviten för blandad kör Sångens tid, med texter ur Kärlekens Höga Visa. Fennica Gehrman publicerar Johannas körkompositioner fr.o.m november 2022.

sångare

Som sångare representerar Johanna Almark en unik kombination av virtuos barocksopran, själfull jazzsångerska och stark interpret av vår tids klassiska musik. Hennes repertoar omfattar, förutom de mest virtuosa barockarior, två betydande vokala verk, tondikten Luonnotar av Jean Sibelius och arian Glitter and be gay ur operetten Candide av Leonard Bernstein. Dessa framför hon också i dubbelrollen som kapellmästare och sångsolist.

studier och befattningar

Johanna Almark har avlagt diplom i såväl orkesterdirigering – hennes slutarbete utgjordes av Leevi Madetojas opera Pohjalaisia – som körledning vid Sibelius-Akademin i Helsingfors. Hennes lärare har varit Eri Klas, Leif Segerstam, Jorma Panula, Esa-Pekka Salonen och Atso Almila samt Matti Hyökki.

Hon har vid flera repriser fungerat som kapellmästare vid Helsingfors stadsteater och Svenska teatern. Hon har dirigerat flertalet av Finlands bästa körer såsom Akademiska damkören Lyran (konstnärlig ledare 1988 – 1998), Nationaloperans kör, Radions kammarkör, Tapiola kammarkör och Suomen Laulu.

pedagog

Almark är en ofta anlitad workshopledare. Hennes verkstäder omfattar sång, rytm och rörelse och öser ur såväl västerländsk konstmusik som ur olika etniska traditioner. Verkstäderna riktar sig till både proffsmusiker och amatörer, barn och vuxna i alla åldrar. Hon har härutöver flera somrar fungerat som orkester- och körledare på Martin Wegelius institutets läger för barn och unga.

pris och utmärkelser

Det svenska modersmålet är utomordentligt viktigt för Almark, således arbetar hon även med att översätta och framföra musik på svenska. Detta har resulterat i flera egna konsert- och skivproduktioner. Johanna Almark fick Nylands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris år 2017 med följande motivering: ”Johanna Almark har ett eget musikaliskt uttryck där hon fördomsfritt förenar olika musikgenrer. Vid sidan av sin egen sångkarriär arbetar Johanna för att sprida musikglädje på svenska i Finland. – – Med sin breda musikaliska begåvning och sin positiva energi är Johanna Almark en tillgång för det nyländska musiklivet.”

Nygréns stiftelse belönade 2019 Johanna med ett pris “för långvarigt och omfattande arbete till godo för konst och kultur i Finland.”

Under åren 2015 – 2016 och 2020 – 2021 har Johanna Almark åtnjutit Svenska kulturfondens arbetsstipendium för konstnärligt arbete.

Grönqvistska stiftelsen belönade Johanna med sitt kulturpris 2021.

I maj 2022 belönade Stina Krooks stiftelse Almark med ett pris för hennes konstnärliga och samhörighetsfrämjande arbete.

I september 2022 tilldelades Johanna Nylands förbunds “Nylandspris 2023”