Johanna Almark är en av Finlands mest mångsidiga musiker. Hon har som sitt motto det barocktida begreppet “Complete Musician”, att vara en musiker som såväl spelar, sjunger och dirigerar samt tonsätter och arrangerar. (Intervju på finska)
Johanna vill vara en medaktör i kampen mot klimatförändring. På denna musikvideo dirigerar Johanna ett hundratal frivilliga sångare och instrumentalister i hennes arrangemang av Kerkko Koskinens musik.

Johanna Almark är i sin egenskap av sångare, kapellmästare, körledare, tonsättare, arrangör och violinist en av Finlands mest mångsidiga tonkonstnärer.

Hon har avlagt diplom i såväl orkesterdirigering som körledning vid Sibelius-Akademin i Helsingfors. Hennes lärare har varit Eri Klas, Leif Segerstam, Jorma Panula, Esa-Pekka Salonen och Atso Almila samt Matti Hyökki.

Kapellmästare och kördirigent: Almark har varit kapellmästare vid Helsingfors stadsteater (1998 – 2004) och Svenska teatern (2002- 2004). Hon har dirigerat flertalet av Finlands bästa körer såsom Akademiska damkören Lyran (konstnärlig ledare 1988 – 1998), Nationaloperans kör, Radions kammarkör, Tapiola kammarkör och Suomen Laulu. Från och med år 2019 är Almark konstnärlig ledare för festivalen Lasisoi i Notsjö.

Sångare, tonsättare, arrangör och producent: Som sångare representerar Johanna Almark en unik kombination av virtuos barocksopran, själfull jazzsångerska och stark interpret av vår tids klassiska musik. Hon verkar även som tonsättare och arrangerar musik för varierande vokala och instrumentala besättningar. Hon har även fungerat som konstnärlig producent för ett flertal skivinspelningar.

Fyra starka kvinnokaraktärer dominerar Almarks program under kommande säsonger då hon både sjunger och dirigerar Jean Sibelius Luonnotar, György Ligetis Mysteries of the Macabre, Leonard Bernsteins Glitter and be gay ur operetten Candide samt Jukka Linkolas Konsert för jazzsopran och orkester, ett beställningsverk för Almark.

Det svenska modersmålet är utomordentligt viktigt för Almark, således arbetar hon även med att översätta och framföra musik på svenska. Detta har resulterat i flera egna konsert- och skivproduktioner.

Johanna Almark fick Nylands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris år 2017 med följande motivering: ”Johanna Almark har ett eget musikaliskt uttryck där hon fördomsfritt förenar olika musikgenrer – allt från barock till folk- och världsmusik. Vid sidan av sin egen sångkarriär arbetar Johanna för att sprida musikglädje på svenska i Finland. Hon har varit kapellmästare för flera musikaler på våra nationella scener, lett många körer och arbetat som lärare vid Martin Wegelius-institutet. Johanna sjunger, spelar violin, komponerar, dirigerar och delar med sig av sin musik vid interaktiva konserter där proffs och amatörer möts i aktiv samverkan med publiken. – – Med sin breda musikaliska begåvning och sin positiva energi är Johanna Almark en tillgång för det nyländska musiklivet.”

Almark är en ofta anlitad workshopledare. Hennes verkstäder omfattar sång, rytm och rörelse och öser ur såväl västerländsk konstmusik som ur olika etniska traditioner. Verkstäderna riktar sig till både proffsmusiker och amatörer, barn och vuxna i alla åldrar.

Johanna vill vara en medaktör i kampen mot klimatförändring och verka för bevarandet av naturen och dess mångfald. Under 2019 är hon med om att förverkliga bland annat den landsomfattande storsatsningen Climate Aid. Satsningen utmynnar i konserter med musik arrangerad av Johanna och med henne som dirigent.