The Complete Musician – mitt konstnärliga motto från barockens era, musikern som förutom spelar, sjunger och dirigerar även komponerar.

— Johanna

Yes, we all need hope, komponerad av Johanna Almark, signatur för Climate Aid Finland. Ett flertal av Finlands mest namnkunniga artister och Joensuu stadsorkester förenas under Johannas ledning. Videon publicerades på FNs Internationella dag för biologisk mångfald 2021.

– – är videon ett sätt för musikerna att skrida från ord till handling i Greta Thunbergs anda.
Läs HBLs intervju med Johanna
Foto: Niklas Tallqvist

Johanna Almark är en av Finlands mest mångsidiga musiker. Hon har som sitt motto det barocktida begreppet “Complete Musician”, att vara en musiker som såväl spelar, sjunger och dirigerar samt tonsätter och arrangerar. (Intervju på finska)
Johanna vill vara en medaktör i kampen mot klimatförändring. På denna musikvideo dirigerar Johanna ett hundratal frivilliga sångare och instrumentalister i hennes arrangemang av Kerkko Koskinens musik.

Johanna Almark är i sin egenskap av tonsättare, kapellmästare, körledare, sångare och violinist en av Finlands mest mångsidiga tonkonstnärer

klimatöverkapellmästare

 Den stora konserten för klimatet Climate Aid Finland i november 2019 var upptakten till en nytt, intensivt skede i Johanna Almarks karriär som kapellmästare och kompositör. I ett fullsatt Musikhus dirigerade hon en åttio personers symfoniorkester och en hundra personers kör i musik av Purcell, Mendelssohn och Prokofjev, fyra egna uruppföranden och flera arrangemang av world music-stycken – även de signerade Almark. Inte utan orsak utsågs Johanna i avtackningsceremonierna till “klimatöverkapellmästare”. Climate Aid fick sin uppföljelse i maj 2021 i musikvideon Yes, we all need hope med musik av Almark. Ett flertal av Finlands främsta artister inom såväl klassisk som popmusik, rap och traditionell jojk medverkar på videon, så även Joensuu stadsorkester under Almarks ledning.

kompositör

 I augusti 2021 debuterade Johanna Almark med Oulu Sinfonias stråkorkester i trippelrollen som tonsättare, kapellmästare och sopransolist. Vid konserten uruppfördes Almarks Stormvarning som även ingick i Kuopio stadsorkesters konsert i april 2022. I september 2021 uruppförde Wegelius kammarstråkar under Almarks ledning hennes stycke för stråkar Who’s there?

I december 2021 dirigerade Almark Vasa stadsorkester i ett program som innehöll, förutom uruppförandet av hennes verk Julovertyr, även hennes arrangemang av julsånger för allsång och symfoniorkester. Musikförlaget Fennica Gehrman ger ut materialet under år 2023.

Den av Almark grundade Jammarkören har uruppfört flera av sin konstnärliga ledares verk, såsom den omfattande Sångens tid – en svit för blandad kör.

I maj 2022 fungerade Almark som konstnärlig ledare och kapellmästare för den av Svenska Kultur-fonden arrangerade konsertturnén “Barn igen”. Projektet uppföljs av en skivinspelning våren 2023.

sångare

 Som sångare representerar Johanna Almark en unik kombination av virtuos barocksopran, själfull jazzsångerska och stark interpret av vår tids klassiska musik. I hennes repertoar återfinns även musik med fokus på fri, gränsöverskridande röstanvändning och improvisation samt två betydande vokala verk, tondikten Luonnotar av Jean Sibelius och arian Glitter and be gay ur operetten Candide av Leonard Bernstein. Dessa framför hon också i dubbelrollen som kapellmästare och sångsolist. 

studier och befattningar

 Johanna Almark har avlagt diplom i såväl orkesterdirigering som körledning vid Sibelius-Akademin i Helsingfors med Eri Klas, Leif Segerstam, Jorma Panula, Atso Almila och Matti Hyökki som lärare. 

Almark har i flera repriser varit kapellmästare vid Helsingfors stadsteater och Svenska teatern. Hon har dirigerat flertalet av Finlands främsta körer; Akademiska damkören Lyran (konstnärlig ledare 1988 – 1998), Nationaloperans kör, Radions kammarkör, Tapiola kammarkör och Suomen Laulu. År 2014 grundade hon sin egen kör, Jammarkören. Almark har även varit konstnärlig ledare för festivalen Nuutajärvi Lasisoi. 

Almark har fungerat som konstnärlig producent för ett flertal skivinspelningar samt spelat in tre egna skivor.

pedagog

 Almark är en ofta anlitad pedagog och workshopledare. Hennes verkstäder omfattar sång, rytm och rörelse. De öser ur såväl västerländsk konstmusik som ur olika etniska traditioner. Verkstäderna riktar sig till såväl proffsmusiker som amatörer, barn och vuxna i alla åldrar. Under flera somrar har Almark varit orkester- och körledare på Martin Wegelius-institutets läger för barn och unga. 2022 – 2023 är hon sångensemblecoach vid Nya TaDaM, musikteaterutbildningen på svenska för unga i huvudstadsregionen.

pris och utmärkelser

 Det svenska modersmålet är utomordentligt viktigt för Almark. Hon skapar och översätter sångtexter samt framför musik på svenska. Detta har resulterat i flera egna konsert- och skivproduktioner. Almark fick Nylands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris år 2017: ” – – eget musikaliskt uttryck där hon fördomsfritt förenar olika musikgenrer. – – sprider musikglädje på svenska i Finland. – – Med sin breda musikaliska begåvning och sin positiva energi är Johanna Almark en tillgång för det nyländska musiklivet. 

Nygréns stiftelse belönade 2019 Almark med ett pris “för långvarigt och omfattande arbete till godo för konst och kultur i Finland.” Johanna Almark har i två repriser åtnjutit Svenska kulturfondens arbetsstipendium för konstnärligt arbete. Grönqvistska stiftelsen belönade henne med sitt kulturpris 2021. I maj 2022 belönade Stina Krooks stiftelse Almark med ett pris för hennes konstnärliga och samhörighetsfrämjande arbete. I september 2022 tilldelades Johanna Nylands förbunds “Nylandspris 2023”.

09 | 2022